Haroldberghuis – Telefoonnummers Opzoeken – Omgekeerd Zoeken – Op Nummer Zoeken

UWV Klantenservice

Contact

Bel nuBel nu 0900-0269 (90cpm) en wordt direct doorverbonden met de Klantenservice van het UWV. Haroldberghuis.nl verbindt u door en is dus niet verbonden of aangesloten bij het UWV.

UWV bellen

Het UWV is ook ook tegen een ander tarief bereikbaar. Bekijk daarvoor de de officiële website van het UWV.

WebsiteWebsite UWV:
www.uwv.nl


Openingstijden klantenservice:

De medewerkers van de klantenservice van het UWV zijn op werkdagen van 8:00-17:00 uur telefonisch bereikbaar.

 

Informatie over het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Het UWV is verder houder van de polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. Het UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen.

Ook voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private re-integratiebedrijven in. Het UWV bellen kan via www.uitkeringeninfo.nl.

Verder is er het UWV WERKbedrijf dat de taken van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft overgenomen. (Bron: Wikipedia)