Haroldberghuis – Telefoonnummers Opzoeken – Omgekeerd Zoeken – Op Nummer Zoeken

Politie Klantenservice – Geen Spoed Wel Politie

Contact

Bel nuBel nu 0900-0235 (90cpm) en wordt direct doorverbonden met de Klantenservice van de Politie. Haroldberghuis.nl verbindt u door en is dus niet verbonden of aangesloten bij de Politie.

Politie bellen

De Politie is ook ook tegen een ander tarief bereikbaar. Bekijk daarvoor de de officiële website van de Politie.

WebsiteWebsite Politie:
www.politie.nl


Openingstijden klantenservice:

De politie is 24 uur en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar bij zowel spoed als geen spoed.

 

Informatie over de Politie

De politie in Nederland is belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.

In artikel 3 van de Politiewet 2012 staat beschreven wat de taken van de politie zijn: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. In de praktijk wordt dit uitgesplitst in vier hoofdtaken.

 • Preventie (het voorkomen van overtredingen en misdrijven)
 • Opsporen van misdrijven en overtredingen
 • Handhaving van de rechtsorde
 • Hulpverlening

Binnen de politie zijn verschillende afdelingen met een deel van deze hoofdtaken bezig.

De politie is per 1 januari 2013 gereorganiseerd ten gevolge van het in werking treden van de nieuwe Politiewet. Per die datum is begonnen met de Nationale Politie en zijn alle 26 politiekorpsen opgegaan in één korps. Met dit initiatief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd een discussie van enkele decennia over de organisatie van de politie beslecht. Van eind 1945 tot 1993 bestond de Nederlandse politie uit de gemeentepolitie en de rijkspolitie. Van 1993 tot 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Op 1 januari 2013 gingen de 26 huidige politiekorpsen op in één landelijk politiekorps dat bestaat uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum. Het hoofdkantoor van de Nationale Politie wordt gevestigd in Den Haag. De plannen hiervoor werden in april 2011 door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De reorganisatie wordt geleid door mr. G.L. (Gerard) Bouman, die tot dat moment hoofd was van de AIVD.

In geval van een crisis wordt met de brandweer en ambulancediensten samengewerkt in de met de politieregio overeenkomende veiligheidsregio, en met overige overheidsdiensten.

De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het bevoegd gezag ter plaatse wordt gevormd door de burgemeester van de betreffende gemeente (waar het gaat om de openbare orde en veiligheid) en de (hoofd)officier van justitie (waar het gaat om onderzoek en opsporing).

De regiokorpsen
Tot 1 januari 2013 kende Nederland een politiebestel waarbij elk regiokorps wordt geleid door een korpschef in de rang van hoofdcommissaris. De korpschef heeft de dagelijkse leiding binnen een regiokorps. Het dagelijks bestuur van de regio wordt gevormd door de zogeheten ‘driehoek’ in die regio, met als voorzitter en tevens korpsbeheerder de burgemeester van de grootste gemeente in die regio, en als overige leden de korpschef van het betreffende politiekorps, en de (hoofd)officier van Justitie. Daarnaast heeft in principe ieder gemeente recht op een eigen driehoeksoverleg met daarin de eigen burgemeester (Politiewet 1993, art. 14).

Een regio bestaat uit een aantal districten, met elk een districtschef. Elk district bestaat uit een aantal lokale eenheden (basiseenheden of teams). Bepalend voor het aantal politieagenten en andere politiemedewerkers (de “politiesterkte”) binnen een regio is het aantal inwoners in die regio, en de hoeveelheid criminaliteit in de regio. In totaal waren er in 2014 in Nederland 60.888 politieambtenaren in dienst, waarvan 51.442 ‘op straat’ werkten. Elk regiokorps beschikte ook over een Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) en een Regionale Inlichtingendienst (RID).

Korps landelijke politiediensten
Tot 1 januari 2013 kende de Nederlandse Politie het Korps landelijke politiediensten (KLPD), vanaf 1 januari gingen delen van taken over naar de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het KLPD bestond uit de volgende diensten:

 • Dienst Verkeerspolitie
 • Dienst Waterpolitie
 • Dienst Spoorwegpolitie
 • Dienst Operationele Samenwerking
 • Dienst Nationale Recherche
 • Dienst IPOL
 • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
 • Dienst Speciale Interventies
 • Dienst Specialistische Recherche Toepassingen
 • Geen Spoed Wel Politie telefoonnummer

Het KLPD hield zich onder andere bezig met handhaving van de verkeersveiligheid op de autowegen, op het spoor, te water en in de lucht, bestrijding zware en georganiseerde criminaliteit, handhaven van de veiligheid van het Koninklijk Huis en overige door de daartoe door de bevoegde minister aangewezen personen (bijvoorbeeld diplomaten en politici). (Bron: Wikipedia)